Position: hotel888 > kræft >

hvad ville forstyrre en pacemaker ?

   Vores verden er fyldt med elektroniske indretninger . De fleste mennesker kan ikke forestille mig et liv uden dem . Desværre , for dem med indopereret pacemaker , kan visse elektroniske apparater kun anvendes med forsigtighed eller helt undgås

Årsager


Pacemakere bruge elektriske impulser til at styre hjertets rytme . Nogle elektroniske apparater udsender et magnetfelt , som kan forstyrre en pacemaker elektriske impulser .

Resultater


En nonfunctioning eller forkert arbejde pacemaker kan resultere i abnorme hjerterytme eller i ekstreme tilfælde , hjertestop .

Devices


Enheder , der kan forstyrre en pacemaker omfatter metaldetektorer , anti-tyveri -systemer , MP3 -afspiller hovedtelefoner og mobiltelefoner .

Anbefalinger

Hvis du har en pacemaker , så spørg din egen læge for en liste over potentielt skadelige elektroniske enheder . Lukke eller langvarig udsættelse for enhed, der kaldes til at udsende et magnetfelt bør undgås . Mobiltelefoner begrænset til mindre end 3 watt afgiver ingen sporbar interferens , og kan bruges frit . MP3 -afspiller hovedtelefoner kan bæres , hvis de opbevares i mindst 1 . 2 inches fra pacemakeren på alle tidspunkter.
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------