Position: sygdoms > kræft >

hvad er Ringers laktat ?

   Ringer 's , eller Ringer-lactat opløsning , er en flydende givet intravenøst til vandforsyning , elektrolytter og undertiden ernæring til en person eller dyr på et hospital , hjemme sundhedspleje eller kirurgi situation . Den kan bruges som fortyndingsmiddel eller blanding løsning , for anden medicin gives via en IV-

Bruger


laktat Ringer's primære funktion er at erstatte tabt væske og elektrolytter . Mennesker og dyr oplever dehydrering eller er prepped for kirurgi er givet Ringers . Det kan også bruges til at bade dyrevæv til videnskabelige eksperimenter

Ingredienser


En dosis af veterinær -godkendt Ringers omfatter natriumchlorid . natrium laktat , vandfrit , kaliumklorid og calciumchlorid , dihydrat . PH i opløsningen er 6,6 , og det kan indeholde ingredienser såsom saltsyre og /eller natriumhydroxid , som balance pH .

Overvågning


Patienter Ringer-laktat skal vurderes regelmæssigt . Laboratorieundersøgelser bør gøres for at overvåge ændringer i elektrolytter , ændringer i væskebalance , og pH niveauer af patienter . Bivirkninger er ikke almindelige , men hvis de forekommer , bør behandlingen stoppes , tages modforanstaltninger og væsken gemmes til eksamen .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------