Position: sygdoms > influenza >

sammenhæng mellem pesticider & Parkinsons sygdom

   Parkinsons sygdom er en neurologisk lidelse , der både er kronisk og fremadskridende , som er kendetegnet ved rystelser og forringelse af koordinerede bevægelser . Kliniske forsøg har fundet en sammenhæng mellem Parkinsons sygdom og livslange eksponering for pesticider

Potentielle


Forskning om sammenhængen mellem pesticider og Parkinsons er i sin vorden . Derudover er der talrige pesticider på markedet i dag , hvilket gør dataindsamling en tidskrævende opgave .

Typer


Studerede pesticider omfatter tre stoffer : 2,4-dichlorphenoxeddikesyre , en organisk pesticid , paraquat , en herbicid , og permethrin , et insekticid

Betydning


Ovennævnte pesticider blev fundet . en negativ indvirkning på dopaminerge neuroner , de samme neuroner , der også er negativt påvirket i alle personer med Parkinsons sygdom .

Ekspert Insight

Et studie med 143. 000 deltagere gennemført på Harvard School of Public Health konkluderet , at mennesker, der udsættes for pesticider er en 70 procent højere risiko for at udvikle Parkinsons end mennesker, der udsættes for andre giftige stoffer , som formaldehyd .

Overvejelser

To procent af den voksne befolkning er i risiko for Parkinsons sygdom , af , at to procent , øger dem, der udsættes for pesticider chancer med cirka en procent .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------