Position: sygdoms > influenza >

hjælpemidler til hørelse og kommunikation

   Evnen til at høre og forstå, er vigtige redskaber for kommunikation . Hjælpemidler , ligesom høretekniske hjælpemidler og visuelle udstyr , hjælper mennesker med nedsat hørelse kommunikere uden besvær

Du skal bruge: .
Chin rem
. Hage pude eller pude .
Chin-up bånd .

Betydning


Hjælpemidler giver brugeren mulighed for at overvinde meddelelse forhindringer , såsom dårlig akustik i et rum og baggrundsstøj .

Typer


Hjælpemidler forbedrer evnen til at høre enten forstærke lyden ( høretekniske hjælpemidler ) eller dreje en lydbesked til tekst (visuel udstyr ) . Høretekniske hjælpemidler og visuelle udstyr kommer i forskellige former .

høretekniske hjælpemidler


Personlig frekvensmodulation systemer , infrarøde systemer og en -til -én kommunikatorer er alle eksempler på høretekniske hjælpemidler . Brug dem med høreapparater hjælper med at maksimere deres potentiale.

Visuel Devices

Telefoner med sms tillade en person med nedsat hørelse at få en samtale på telefonen . Andre hjælpemidler , såsom lukkede captioning tv og computer software , der oversætter det talte ord i et dokument , er visuelle hjælpemidler til hørehæmmede .

Overvejelser

Hjælpemidler til børn med hørenedsættelse er særligt vigtigt. Hørelse godt er nødvendig for at lære at tale og klarer sig godt i skolen .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------