Position: sygdoms > medicin >

hvad er tegnene på en insulinsprøjte ?

   Regne ud, hvordan at drage korrekte doser i en insulin- sprøjte og fastlæggelsen af, hvad hver linje angiver kan synes svært i starten, men når du lære de grundlæggende funktioner , vil du være i stand til at læse mærker på en insulin sprøjte på ingen tid .

måleenheder


Insulin er målt i " enheder ". De sorte streger på en insulinsprøjte angive , hvor mange enheder sprøjten kan holde , eller, når fyldt med insulin , hvor mange enheder insulin , det indeholder

Størrelse


insulininjektionssprøjter kommer i tre størrelser : . 30 enheder , 50 enheder , og 100 enheder .

Identifikation


Hver sort streg på en 100 enhed sprøjte peger på to enheder ; hver sort linie på en 50 eller 30 enheder sprøjte indikerer en enhed

Numbers

På grund af pladsmangel , kun visse . linjer kan være markeret med et nummer. Disse linjer er længere end de andre til at hjælpe dem skille sig ud . På en 100 enhed sprøjte , er hver 10. enhed angivet ( dvs. 80 , 90 , 100 ) , mens de er på 30 og 50 enhed sprøjter , er hver femte enhed angivet ( dvs. 75 , 80 , 85 ) .

Overvejelser

Den insulininjektionssprøjter nævnes her, er U100 sprøjter , der skal anvendes sammen med U100 insulin , hvilket er standard i USA . Sprøjte størrelser og koncentrationer kan variere i andre områder .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------