Position: hotel888 > 4 >

hvad betyder skøre asbest betyder ?

   Udsættelse for asbest , selv i begrænsede mængder , kan forårsage alvorlige helbredsproblemer såsom lungehindekræft og lungekræft . Generelt kan asbest komme i enten smuldrende eller ikke-sprødt former . Letsmuldrende asbest anses generelt for at være de farligste form for asbest

smuldrende asbest


letsmuldrende asbest er asbestholdige materiale, der kan brydes eller pulveriseret af kraft af dine hænder alene . Ikke-letsmuldrende asbest kan ikke opdeles på denne måde , medmindre den er gammel eller har været beskadiget .

Sundhedsrisici


Fordi letsmuldrende asbest let kan brydes , er det mere modtagelig for at frigive asbestfibre i luft . Ved indånding , kan disse fibre fremkalde kræft senere i livet .

Procentdel af asbest


Ifølge amerikanske embedsmænd , som dem fra Environmental Protection Agency , letsmuldrende asbest materialer indeholder over en procent asbest i vægt .

Ændringer over tid

Da ikke-letsmuldrende asbestholdige materialer aldre , eller hvis den er brudt eller beskadiget på anden måde , kan det være omklassificeres som letsmuldrende asbest .

Håndtering og bortskaffelse

På grund af de sundhedsmæssige risici forbundet med smuldrende asbest , skal det håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med både statslige og føderale love, herunder bekendtgørelser fastsat af US EPA .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------