Position: hotel888 > 4 >

prognosen for tidligt lungekræft i den rigtige midten lap

   Prognosen for en patient med tidlig lungekræft afhænger i høj grad af, hvilken type lungekræft hun har været diagnosticeret med og kvaliteten af behandling, hun modtager . Lungekræft celletyper falder i to kategorier : . småcellet og ikke- småcellet

småcellet


Små cellet lungekræft spreder sig meget hurtigt , og prognosen , selv om kræften er behandlet i sin vorden , er ikke godt . Ifølge den Merck Manual , er den gennemsnitlige overlevelsestid kun 20 måneder .

Ikke-småcellet


Prognosen for tidligt, ikke- småcellet lungekræft er meget bedre . Merck Manual rapporter om, at 60 til 70 procent af patienter med denne form for lungekræft er i live fem år efter diagnosen .

småcellet Behandling


kemoterapi eller strålebehandling , vil svinde ind småcellet kræft , men disse kræftformer vil sandsynligvis vende tilbage . Kirurgi er ikke effektivt i kampen mod småcellet kræft .

Ikke-småcellet behandling

Tidlig ikke- småcellet lungekræft reagere på kirurgi , kemoterapi og strålebehandling. Kirurgi vil effektivt fjerner alle de kræft i 55 til 75 procent af patienter, hvis kræft er lokaliseret .

Overvejelser

En kombination af kirurgi og kemoterapi har vist sig at forbedre overlevelsen . Ifølge den Merck Manual skal kemoterapi være platinbaseret .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------