Position: sygdoms > 7 >

lipoprotein partikel størrelser

   Densiteten af en lipoprotein partikel angiver dens størrelse . Højere tæthed er lig mindre partikler . Lipoprotein angiver en partikel , der består af lipider og proteiner . Det er forholdet mellem disse to komponenter , der bestemmer partiklernes densitet

The Structure of en Lipoprotein


Lipoproteiner indeholder en fedtsyre kerne består hovedsageligt af cholesterylsulfatkompleks ester , en lipid , der anvendes i dannelsen af kolesterol i cellerne . Lipider er hydrofobe ( hader vand) og skal være dækket med hydrofile ( vandelskende ) partikler , der skal transporteres via blodet . Dette omfatter et lag af fosfolipider og proteiner .

VLDL og LDL


Meget low density lipoprotein ( VLDL ) transport kolesterol komponenter og protein fra leveren til muskler i hele kroppen . VLDL langsomt mindre i størrelse , da det giver cholesterylsulfatkompleks estere og proteiner til celler . Når VLDL reduceres til mindre end 25 procent protein og mellem 35 procent til 40 procent cholesterylsulfatkompleks estere , er det omklassificeres som low density lipoprotein ( LDL ) .

HDL


High density lipoprotein indeholder et gennemsnit på 40 procent til 55 procent protein og 12 procent cholesterylsulfatkompleks estere . Dette tætpakkede partikel er meget mindre end andre lipoproteiner . HDL fjerner kolesterol fra celler og tager det til leveren fjernes fra kroppen .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------