Position: sygdoms > 8 >

guide til sikkerheden af ilt & iltsystemer

   Mens ilt -systemer er en afgørende del af den medicinske verden , de skaber en række sikkerhedsmæssige problemer , hvis de ikke anvendes korrekt. Forbrænding og utætheder er blot to af de spørgsmål, som kan gå galt

Combustion


Da iltsystemer øge mængden af ilt i luften omkring dem , de gør det lettere for ting at fange brand . På grund af dette, bør du altid holde sig væk fra åben ild og undgå at bruge enhver elektriske apparater , mens du bruger en ilt -system . Udbudt "No Smoking " tegn og altid holde en brandslukker ved hånden .

Lækager


Det høje tryk i ilt beholderen kan også udgøre en risiko . Når disse beholdere begynder at lække , kan styrken af den ilt, drive dem fremad på hurtig hastighed , som kan forvolde alvorlig skade . Hvis du har mistanke om en lækage eller høre hvislende kommer fra iltbeholder , forlade området øjeblikkeligt, indtil den ilt er blevet bortvist fra tanken.

Andre Sikkerhedsspørgsmål


Opbevar dine ilt i det rette sted . Altid holde dåsen i en oprejst position i et rum-temperatur område . Undgå at strække ledninger og slanger på gulvet , da dette kan få folk til at rejse eller beskadige udstyret .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------