Position: hotel888 > 8 >

forskelle mellem Xopenex & albuterol

   Albuterol og Xopenex ( generisk kendt som levalbuterol ) både handle for at spile sammensnørede luftveje hos patienter med astma eller andre former for reversibel luftvejsobstruktion . Kemisk Albuterol indeholder lige dele R-og S-enantiomerer , mens Xopenex indeholder kun R-enantiomeren

Effektivitet


Begge stoffer er effektive til at reducere hvæsen , åndenød , urolige vejrtrækning og trykken for brystet i forbindelse med astma , emfysem og kronisk bronkitis . En undersøgelse fra 2005 af 129 børn i alderen 2 til 14 med akutte astmasymptomer viste , at der ikke var nogen klinisk signifikant forskel i effektiviteten af disse lægemidler i at kontrollere symptomerne .

Side Effects


De bivirkninger for begge lægemidler omfatter øget hjertefrekvens , øget vejrtrækning , rysten , kvalme , opkastning og svimmelhed . Igen , undersøgelser viser ingen klinisk signifikant forskel i hyppigheden eller sværhedsgraden af bivirkninger i Xopenex versus Albuterol , i sammenlignelige doser .

Omkostninger


Det er den største forskel mellem de to lægemidler : Xopenex er dyrere end Albuterol . En undersøgelse fra University of Michigan undersøgelse viste, at 0,63 mg Xopenex koste 1,55 dollar pr , sammenlignet med 26 cent pr enhed for den sammenlignelige dosis på Albuterol 2,5 mg .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------