Position: sygdoms > 8 >

hvordan man kan læse en airlife astma kontrol peak flow meter

   Peak-flow meter måle peak flow af luft fra en astmatiker lunger . Ifølge Web MD , kan peak flow meter bruges på kort sigt at diagnosticere modkørende astmasymptomer , samt på længere sigt at måle effektiviteten af astma behandling planer . Peak-flow målere er forudindstillet i perioder med optimale lungefunktion , derefter bruges til at måle strøm mod peak flow
1 .
Ryst Airlife peak flow meter , indtil den gule langs kanten ligger inden for den diamant form på måleren , nær mundstykket .
2 .
Inhale dybt , skal du placere mundstykket i munden med læberne forsegling omkring mundstykket og pust så hårdt som muligt , indtil al luft er bortvist fra lungerne , holder flowmeteret parallelt med jorden .


3 .
Læs karakteren siden af, hvor den gule indikator er kommet til hvile . Divider resultatet med forudindstillede maksimale antal og gange med 100 for at få den procentdel af peak opnåede flow . Hvis det maksimale antal er 600 , og antallet blæst er 450 : 450/600=0,75 . . 75 X 100=75 procent af peak flow .
----------------------------------
vedrører artiklen:
----------------------------------
anden artikel:
----------------------------------